Sommerjobb 2022

Testing og videreutvikling av elektrisk motor

WE ARE GROWING!

AND WE NEED MORE SMART PEOPLE

Eltorque utvikler, produserer og selger fjernstyrte ventilstyringssystemer til skip, offshore installasjoner og prosessanlegg på land.

Selskapets hovedkontor ligger på Lade i Trondheim, og vi har i tillegg avdelinger i Ulsteinvik og på Vanvikan. Vi er også representert med datterselskaper i Kina, Singapore og USA. Sammen har vi utviklet en rekke nyskapende produkter som har fått godt fotfeste i det maritime markedet, og mer enn 120.000 av våre elektriske ventilaktuatorer er installert om bord på mer enn 1000 skip over hele verden.

Med vår unike elektriske aktuator som utgangspunkt produserer og leverer vi kontrollsystemer for ventilstyring, tankmåling og annen skipsautomasjon i henhold til kundens spesifikasjoner. 

Innovasjon og produktutvikling er viktige kjerneverdier for Eltorque, og vi legger store ressurser i å utvikle produkter og løsninger for fremtiden. Vi skal alltid ligge i tet, både når det gjelder teknisk kvalitet og produktportefølje. I tillegg bestreber vi oss på å yte stadig bedre støtte og service til våre kunder i inn- og utland. Eltorques løsninger er svært energieffektive og kan erstatte ethvert konvensjonelt system, så for oss er svaret opplagt – fremtiden er elektrisk!

STILLINGSBESKRIVELSE

  • Arbeidsgiver:            Eltorque AS
  • Stillingstittel:             Sommerjobb – Motorutvikling
  • Frist:                         08.04.2022
  • Varighet:                   Sommerjobb

Et skip har ventiler som brukes i balastvannsystemet, drivstoff systemet og for lasting og lossing av vesker som e.g. olje. En aktuator er en motor med gir og styring som brukes til å åpne og lukke ventiler. Eltorque sine aktuatorer er designet for å være del av et kontrollsystem. Kontrollsystemet gjør det mulig for kapteinen åpne og lukke ventilene fra brua.

Eltorque AS tilbyr  sommerjobb i motorutvikling. Jobben består i å teste en prototype av en elektrisk motor og komme med forslag til hvordan denne
motoren kan forbedres. Motoren er av typen «aksial flux castelated variable reluctanc motor» (AFCVRM)

Stillingsbeskrivelse:

• Kjøre DC gjennom fasene og måle statisk moment med momentnøkkel
• Sette motor opp i testbenk, koble til motorstyring og måle dynamisk moment som funksjon av strømgjennom spolene. Her vil man også måle: Temperatur, effekt og virkningsgrad
• Sammenligne resultatene med numersik modell i COMSOL
•Foreslå forbedringer til motoren

Ønskede kvalifikasjoner:

• Kunnskap om elektriske motorer
• Erfaring med bruk av oscilloskop og andre måleinstrumenter
• Det vil bli nødvendig å ta fra hverandre og sette sammen motoren, så det trengs interesse for å skru
• Man må kunne jobbe sytematisk og strukturert
• Kjennskap til Solid Works og COMSOL er en fordel

Søknad sendes til: Susanna Brynhildsen: smb@eltorque.com

Spørsmål om stillingen: Jon Eirik Brennvall, telefon: 92 63 40 23