Sommerjobb 2022

DESIGN OG TEST AV DUAL CAN INTERFACE

WE ARE GROWING!

AND WE NEED MORE SMART PEOPLE

Eltorque utvikler, produserer og selger fjernstyrte ventilstyringssystemer til skip, offshore installasjoner og prosessanlegg på land.

Selskapets hovedkontor ligger på Lade i Trondheim, og vi har i tillegg avdelinger i Ulsteinvik og på Vanvikan. Vi er også representert med datterselskaper i Kina, Singapore og USA. Sammen har vi utviklet en rekke nyskapende produkter som har fått godt fotfeste i det maritime markedet, og mer enn 120.000 av våre elektriske ventilaktuatorer er installert om bord på mer enn 1000 skip over hele verden.

Med vår unike elektriske aktuator som utgangspunkt produserer og leverer vi kontrollsystemer for ventilstyring, tankmåling og annen skipsautomasjon i henhold til kundens spesifikasjoner. 

Innovasjon og produktutvikling er viktige kjerneverdier for Eltorque, og vi legger store ressurser i å utvikle produkter og løsninger for fremtiden. Vi skal alltid ligge i tet, både når det gjelder teknisk kvalitet og produktportefølje. I tillegg bestreber vi oss på å yte stadig bedre støtte og service til våre kunder i inn- og utland. Eltorques løsninger er svært energieffektive og kan erstatte ethvert konvensjonelt system, så for oss er svaret opplagt – fremtiden er elektrisk!

STILLINGSBESKRIVELSE

 • Arbeidsgiver:            Eltorque AS
 • Stillingstittel:             Sommerjobb – Design og test av dual CAN interface
 • Frist:                         08.04.2022
 • Varighet:                   Sommerjobb

Et skip har ventiler som brukes i balastvannsystemet, drivstoff systemet og for lasting og lossing av vesker som e.g. olje. En aktuator er en motor med gir og styring som brukes til å åpne og lukke ventiler. Eltorque sine aktuatorer er designet for å være del av et kontrollsystem. Kontrollsystemet gjør det mulig for kapteinen åpne og lukke ventilene fra brua.

Eltorque har et mål om å utvikle en dual CAN interfase som er basert på standard CAN transceivere og en FPGA/CPLD. Løsningen som brukes i dag er basert på AMIS-42770 fra Onsemi.

Det skal utvikles en løsning for å teste funksjonalitet. Løsningen som velges skal optimaliseres for kostnad. Løsningen skal ha samme funksjonalitet og ytelse som dagens løsning.

Løsningen er tenkt realisert ved hjelp av utviklingskort for å komme raskest mulig frem til et konsept for løsningen.

Det skal utføres målinger på designet for å teste ytelsen til løsningen. Det skal også testes ytelse ved forskjellige temperaturer for å se om det kan innvirke på ytelse og funksjonalitet.

Det er også ønskelig at løsningen testes med Eltorque aktuatorer i CAN-loop i større systemer for å verifisere kapabilitet og interoperabilitet. Det er ønskelig at pålitelighet (temperatur, strømmer, spenninger, feilrate) osv. skal måles og tallfestes. Det skal også testes hvordan brudd og kortslutning i en CAN-loop innvirker på systemet.

 

KRAV:

 • Studerer 3-5. året relevant utdanning som elektronikk, kybernetikk og data.
 • Erfaring innen elektronikk
 • Erfaring innen programmering av FPGA/CPLD (Verilog, VHDL)

 

FORDEL (ikke krav)

 • Erfaring med instrumentering
 • Kjennskap til Python
 • Kjennskap til CANopen
 • Kjennskap til kretskortdesign
 • Kjennskap til signalbehandling

 

Søknad sendes til: Susanna Brynhildsen: smb@eltorque.com

Spørsmål om stillingen: Ronny Larsen, telefon: 91 35 94 06