Sommerjobb 2022

AUTOMATISERING AV TESTER

WE ARE GROWING!

AND WE NEED MORE SMART PEOPLE

Eltorque utvikler, produserer og selger fjernstyrte ventilstyringssystemer til skip, offshore installasjoner og prosessanlegg på land.

Selskapets hovedkontor ligger på Lade i Trondheim, og vi har i tillegg avdelinger i Ulsteinvik og på Vanvikan. Vi er også representert med datterselskaper i Kina, Singapore og USA. Sammen har vi utviklet en rekke nyskapende produkter som har fått godt fotfeste i det maritime markedet, og mer enn 120.000 av våre elektriske ventilaktuatorer er installert om bord på mer enn 1000 skip over hele verden.

Med vår unike elektriske aktuator som utgangspunkt produserer og leverer vi kontrollsystemer for ventilstyring, tankmåling og annen skipsautomasjon i henhold til kundens spesifikasjoner. 

Innovasjon og produktutvikling er viktige kjerneverdier for Eltorque, og vi legger store ressurser i å utvikle produkter og løsninger for fremtiden. Vi skal alltid ligge i tet, både når det gjelder teknisk kvalitet og produktportefølje. I tillegg bestreber vi oss på å yte stadig bedre støtte og service til våre kunder i inn- og utland. Eltorques løsninger er svært energieffektive og kan erstatte ethvert konvensjonelt system, så for oss er svaret opplagt – fremtiden er elektrisk!

STILLINGSBESKRIVELSE

 • Arbeidsgiver:            Eltorque AS
 • Stillingstittel:             Sommerjobb –  Automatisering av tester
 • Frist:                         08.04.2022
 • Varighet:                   Sommerjobb

Et skip har ventiler som brukes i balastvannsystemet, drivstoff systemet og for lasting og lossing av vesker som e.g. olje. En aktuator er en motor med gir og styring som brukes til å åpne og lukke ventiler. Eltorque sine aktuatorer er designet for å være del av et kontrollsystem. Kontrollsystemet gjør det mulig for kapteinen åpne og lukke ventilene fra brua.

Med bakgrunn i krav fra standarder og kunder samt mål om å sikre kvaliteten på produktene så er det ønskelig å videreutvikle dagens produksjons- og utviklingstester.

Det skal utvikles og designes et rammeverk for automatisering av testing. Kommunikasjon og kontroll av diverse instrumenter som strømforsyninger og digitale multimetre kan gjøres ved bruk av diverse API.

Derfor kan Python biblioteket benyttes for slik automatisering. I tillegg er det ønskelig med et enkelt GUI slik at tester enkelt kan gjennomføres i produksjon. Logging til database er også viktig.

Rammeverket skal gi mulighet til å benytte flere forskjellige instrumenter i forskjellige kombinasjoner. Slik at man kan begynne å jobbe med mer test spesifikk implementasjon uten å måtte sette opp kommunikasjon osv. med instrumentene fra start av.

Eltorque aktuatorer i loop vil også være gjenstand for automatisering, hvor ting som pålitelighet (temperatur, strømmer, spenninger, feilrate) osv. skal måles og tallfestes. Aktuator loopen skal også ha mulighet til å kunne kommunisere med test rammeverket og muligens bli brukt sammen med andre måleinstrumenter. Aktuatorene kommuniserer hovedsakelig via CAN.

 

KRAV:

 • Studerer 3-5. året relevant utdanning som elektronikk, kybernetikk og data.
 • Erfaring innen programmering, fortrinnsvis Python

 

FORDEL (ikke krav)

 • Erfaring med instrumentering (Avlesing/styring av multimeter, strømforsyning og lignende)
 • Kjennskap til Python bibliotekene pyvisa, wxPython
 • Kjennskap til CANopen
 • Kjennskap til SQL databaser
 • Kjennskap til bruk av API-er
 • Kjennskap til testrammeverk, som f.eks. Robot Framework

 

Søknad sendes til Susanna Brynhildsen: smb@eltorque.com

Spørsmål om stillingen: Ronny Larsen, telefon: 91 35 94 06